Aansprakelijkheidsrecht en letselschade

Aansprakelijkheidsrecht en letselschade

Als iemand schade oploopt, is iemand anders mogelijk daarvoor aansprakelijk. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen bij verkeersongevallen, arbeidsongevallen, medische fouten en gebrekkige producten. Wij kunnen u helpen bij het voorkomen van claims en bij het beperken van schade. Wij kunnen u ook assisteren bij het instellen van claims om schade vergoed te krijgen.

 

Binnen ons kantoor houdt Jan Arie Platteeuw zich bezig met de aansprakelijkheids- en letselschade praktijk.