Agrarisch recht

Agrarisch recht

Het agrarisch recht is een veelomvattend rechtsgebied en komt in veel soorten zaken aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan zaken als agrarisch milieurecht, landinrichting, huur en pacht, ruimtelijke ordening en natuurbescherming. Ons kantoor staat regelmatig agrariërs bij in dit soort kwesties.

 

Binnen ons kantoor houden Rini Moeliker en  Jan Arie Platteeuw zich met agrarisch recht bezig.