Incassopraktijk

Incassopraktijk

Voor iemand die iets (een product, een dienst, enzovoorts) heeft geleverd is er niets vervelender dan dat vervolgens betaling van de daarvoor verzonden factuur uitblijft. In verreweg de meeste gevallen worden dergelijke facturen niet inhoudelijk betwist maar blijft niettemin om allerlei redenen toch (volledige) betaling daarvan achterwege. Wij kennen de kneepjes van het incassovak en weten vaak met succes debiteuren ertoe te bewegen alsnog tot betaling over te gaan. In de incassopraktijk hanteren wij speciale, concurrerende, tarieven die het aantrekkelijk maken om ons kantoor in te schakelen.

 

Binnen ons kantoor houdt Jan Arie Platteeuw zich bezig met de incassopraktijk.