Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Waar gehakt wordt vallen spaanders. Zeker indien grote financiële belangen op het spel staan kunnen spoedig geschillen ontstaan over de manier waarop direct betrokkenen zich binnen een onderneming gedragen. Het kan dan gaan om geschillen tussen bestuurders en aandeelhouders, tussen bestuurders onderling of tussen aandeelhouders onderling. Ook kan het gaan om de vraag naar eventuele persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van ondernemingen tegenover derden.

 

Binnen ons kantoor houden Rini Moeliker en  Jan Arie Platteeuw zich bezig met het vennootschaps- en ondernemingsrecht en daaraan gerelateerde onderwerpen.