Verbintenissen- en goederenrecht

Verbintenissen- en goederenrecht

Iedereen die deel uitmaakt van onze maatschappij (particulieren, verenigingen, stichtingen, vennootschappen, enzovoorts) kan te maken krijgen met conflicten over allerlei uiteenlopende onderwerpen waarin op een of andere manier het Burgerlijk Wetboek een rol speelt. Het kan gaan om burenconflicten, geschillen over eigendomsrechten of andere rechten zoals hypotheek, opstal, erfdienstbaarheid, conflicten inzake tal van verschillende overeenkomsten zoals koop, huur en pacht en om geschillen rondom wanprestatie, onrechtmatig handelen, enzovoorts.

 

Binnen ons kantoor houden Rini Moeliker en Jan Arie Platteeuw zich bezig met het verbintenissen- en goederenrecht en daaraan gerelateerde onderwerpen.